Automatizace a rozvaděčová technika

Dodávky komponentů, poradenství a pomoc při návrhu a konfiguraci řízení pro stroje

Návrh řízení stroje, řízení/spouštění jednotlivých pohonů, částí stroje

Pomoc při posouzení bezpečnosti, analýze rizik včetně ověření dosažené úrovně bezpečnosti výpočtem v SW SISTEMA. V případě potřeby jsme připraveni našim partnerům zařídit i posouzení bezpečnosti konkrétního stroje akreditovaným pracovištěm.

Dále:

  • výpočet hlavního vypínače
  • Návrh osazení komponentů nn: motorových spouštěčů, stykačů, jističů atd.
  • návrh rozmístění v rozvaděči
  • výpočet teplotních poměrů v rozvaděči s následným návrhem chlazení rozvaděče v závislosti na provozních podmínkách

Potřebujete další informace ke zboží a službám?

Rolovat nahoru