Ochrana osobních údajů, cookie | Bi Esse Cz s.r.o.
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Ochrana osobních údajů, cookie

     Ochrana osobních údajů, cookie

     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIE

     Ochranaosobních údajů, cookie

     Váženízákazníci a obchodní partneři e-shopu BiEsse CZ,z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnémpohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraněosobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen jako„Nařízení GDPR“), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobníchúdajů. Protože na jejich plnění klademe maximální důraz, uvádíme níženásledující informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. 

     Jaké údaje zpracováváme?

     Náše-shop zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnýmiprávními předpisy, přičemž tyto osobní údaje e-shop shromažďuje azpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pronaplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování e-shopua jeho informačních a personálních kapacit.

     Náše-shop zpracovává následující osobní údaje uvedené při registraci Vašehoúčtu či vytvoření objednávky:

     • jméno a příjmení
     • adresa trvalého pobytu/ sídla firmy
     • adresa doručovací (je-li odlišná) nebo další adresy, které máte v systému uložené
     • IČO
     • číslo účtu
     • e-mail
     • údaje o zboží, které jste u nás objednali

     Nazákladě čeho, za jakým účelem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

     Poskytnutívašich osobních údajů je dobrovolné, bez něj by však nebylo možné uzavřít aniplnit smlouvu mezi vámi a naším e-shopem. Zpracování vašich osobních údajů(jméno, přímení, adresa, identifikační číslo, č. účtu) je nezbytné pro plněnísmlouvy mezi vámi a naším e-shopem, tyto vaše osobní údaje zpracováváme zaúčelem plnění této smlouvy.S ohledem na výše uvedený účel zpracování osobních údajů zpracováváme vašeosobní údaje po dobu účinnosti smlouvy (která vzniká přijetím vaší objednávky)a následně po dobu tří let. V případě, že v těchto třech letech evidujeme novouobjednávku, zpracováváme vaše osobní údaje i nadále, a to po dobu tří let odposlední objednávky. Po uplynutí uvedené doby budou vaše osobní údajezlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatněnínašich práv ve sporech, v soudních, rozhodčích, či správních řízeních – vtakovém případě budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu, a tovýhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu. V případě takovéhotozpracování vašich osobních údajů vás o této skutečnosti budeme též bezzbytečného odkladu informovat.Váš e-mail zpracováváme za účelem potvrzení vaší objednávky (oprávněný zájem,plnění zákonné povinnosti). Za účelem zajištění vaší informovanosti o novinkách,akcích a nabídce zboží zpracováváme e-mail jen s vaším souhlasem. Váš e-mail budeme zpracovávát po dobu neurčitou. Máte právo svůj souhlaskdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na naši adresu. V takovém případěbude váš e-mail okamžitě z naší databáze odstraněn a nebude již dálezpracováván.

     Komuvaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

     V rámciplnění smlouvy předáváme vaše osobní údaje subjektům zajišťujícím pro násrozesílání zásilek, vymáhání pohledávek a právní služby. Seznam těchto subjektůvám v případě zájmu zašleme. Vaše práva dle platné právní úpravy

     Rádibychom vás též informovali, že dle platné právní úpravy na ochranu osobníchúdajů máte následující práva:

     • právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme
     • právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné či nepřesné
     • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací vašich osobních údajů)
     • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů, popřípadě omezení je právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou
     • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.
     • máte též právo na přenositelnost údajů v případě, pokud byste měli zájem předat jinému správci vaše údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu

     Používánícookie

     Tytointernetové stránky používají soubory cookie především za takovým účelem,aby vylepšily své funkce nebo zlepšily či zjednodušily vyhledávání, prohlíženíči nakupování uživatele.

     Kromě těchto funkčních a dočasných souborů cookie ukládají další soubory cookienástroje třetích stran, za účelem monitorování kvality zkušeností uživatelůběhem návštěvy těchto stránek.

     Mezitakové nástroje patří:

     • Google Analytics
     • Google Tag Maneger
     • Facebook
     • Heureka
     • HledejCeny.cz
     • Zbozi.cz
     • Sklik.cz          

     Našewebové stránky nepoužívají skryté obrázky ani podobné sledovací technologie.

     Zažádných okolností nepoužíváme soubory cookie pro sběr, zpracování, šíření nebozaznamenávání osobních údajů.

     Většina prohlížečů má cookies automaticky povoleny, pokud není prohlížečnastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavenísvého webového prohlížeče.

     Používánímnašich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Zpráva byla odeslána