Odstoupení od kupní smlouvy | Bi Esse Cz s.r.o.
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Odstoupení od kupní smlouvy

      Odstoupení od smlouvy


     Vážený zákazníku,

      

     náležitosti uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory upravuje ust. § 1820 a násl. občanského zákoníku.

     • Dle ust. § 1820 odst. 1 písm. f) směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran…sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také, pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy.

     • Dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

     • Dle ust. § 1831 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

     • Dle ust. § 1832 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

     • Dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

      

     Právo odstoupit od smlouvy

     • Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

     • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele e-shopu, firmu Bi Esse CZ. s r. o., a to buď písemně dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem, případně je možné využít pro odstoupení od smlouvy tento formulář.

     • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

     • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na účet, který uvedete v písemném odstoupení od smlouvy. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole.

     • Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte jen za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

     • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

     ·        formulář ke stažení

      

      

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Zpráva byla odeslána